Samtal

Vill du förändra något i ditt liv? Få bättre relationer med din partner, dina barn, en arbetskamrat eller vän. Eller ändra något annat, t.ex byta jobb, få tid till en rolig hobby eller något annat. Då är kanske samtalsterapi något för dig.

Vi kan inte förändra någon annan, bara oss själva. men vi kan ändra inställning till en annan person och se de positiva sidorna istället för de negativa.

Ökad medvetenhet om din egen personlighet och dina handlingsmönster hjälper dig att bryta invanda mönster och beteenden. Det ger dig också en ny syn på livet.

Samtalsterapi med E-hälsa bygger på Kognitiv metod (KBT), Transaktionsanalys (TA) och mental träning.

KBT Kognitioner är tankar, idéer, drömmar, visioner och minnen. Förenklat kan man säga att du tar kommando över ditt liv. Det är du som bestämmer vad som ska hända eftersom du kan kontrollera dina tankar och känslor. KBT hjälper dig att bli uppmärksam på sambandet mellan tankar, känslor och beteende.

Transaktionsanalys hjälper oss att förstå vår personlighet, gör oss bättre att kommunicera samt ger oss verktyg för förändring. Vi får förståelse för varför vi reagerar som vi gör tillsammans med andra människor.

Mental träning innehåller avslappningsövningar, affirmationer och visualiseringar. Avslappningsövningar hjälper dig att samla kraft, fysiskt och psykiskt. Med affirmationer upprepar du medvetet positiva ord och meningar för dig själv. När du visualiserar då frammanar du en bild av dig själv i full färd med att utföra en uppgift riktigt, riktigt bra.

E-hälsa betyder att vi kan träffas på nätet eller i min lokal i Vimmerby. Välj det som passar dig bäst. Vi kan träffas en gång med ett uppföljningssamtal eller så gör vi upp en plan att träffas 5, 8 eller 10 gånger där vi jobbar med det som du tycker är viktigast just nu. Vi gör upp en plan för att du ska kunna se förändringen och jobba mot målet. Kostnad 650kr/timme. Om vi ska träffas 5-10gånger så gör vi upp om ett pris som passar oss båda. Då får du också ett material med övingar som du kan jobba med mellan gångerna vi ses. Det materialet kan du också använda senare om du vill jobba med något på egen hand.

Samtalsterapi med E-hälsa