Massage

Det finns många olika massagetekniker.

Jag gör klassisk massage i kombination med sugkoppor för att lättare komma åt muskelknutor som ger smärta. Jag använder även en del tekniker från den kinesiska massagen.